A Könyvtár több mint 6.000 kötetet tartalmaz francia, magyar, angol, olasz és német nyelven, az alábbi témákban:

  • filozófia és nyelvésze ;
  • vallási doktrínák, különösen a zsidó vallás; a shoah és a zsidó közösségek élete a közép-európai országokban a kommunizmus idején ;
  • politikai doktrínák, nagyon jelentÅ‘s gyűjtemény a szocializmusról, a kommunizmusról (fÅ‘leg a leninizmusról és a trockizmusról), a szociáldemokráciáról, stb. ;
  • Európa történelme a 18. századtól, különös tekintettel Közép-Európára, számottevÅ‘ gyűjteménnyel Magyarországról, Ausztriáról (a Jacques Droz Gyűjtemény kiegészítésének köszönhetÅ‘en), Németországról (a párizsi BILD adományainak köszönhetÅ‘en) és Franciaországról ;
  • fÅ‘ európai államok politikai története és a totalitárius politikai rendszerek, valamint fontos gyűjtemény a totalitárius rendszerű államok ellenzékérÅ‘l, beleértve a keleti országokban és a Szovjetunióban betiltott műveket ;
  • számottevÅ‘ gyűjtemény az emberi jogok kérdéseirÅ‘l, és az internáló táborokról (náci, sztálini, kínai) ;
  • nemzetközi kapcsolatok, különösen az I. világháború és az azokat követÅ‘ békeszerzÅ‘dések, a Hidegháború ;
  • fontos szociológiai gyűjtemény ;
  • speciális gyűjtemény Kínáról és a kínai-szovjet kapcsolatokról.
Ezt a gyűjteményt kiegészítik még FejtÅ‘ Ferenc folyamatosan érkezÅ‘ adományai és a nemrégiben megjelent művek megvásárolt példányai, melyek nem keverednek FejtÅ‘ Ferenc személyes gyűjteményével. Néhány ezek közül a művek közül egyedülálló Magyarországon.

 

Ehhez a könyvtárhoz kapcsolódik még egy feldolgozás alatt álló Sajtódosszié-gyűjtemény, mely minden, FejtÅ‘ Ferenc által vizsgált témát érint, s így nagyon jól kiegészíti a könyvgyűjteményt. Az újságkivágások egészen 1945-ig, sÅ‘t néha a háború elÅ‘ttre tekintenek vissza. Ezek a kivágások a jelentÅ‘sebb nyugati, illetve magyar napilapokból származnak, s az eseményeket különbözÅ‘ megvilágításba helyezik. A sajtókivágások bizonyos esetekben jegyzetekkel ellátottak. Tematikusan és idÅ‘rendi sorrendben vannak osztályozva, s követik a könyvtár osztályozási rendszerét. A dossziék számos kivonatot is tartalmaznak, valamint konferencia- és kollokviumi jegyzeteket. Felhívjuk a figyelmet bizonyos dokumentumok egyedülálló jellegére, különösen a hírügynökségi jelentésekre, az AFP-ére, valamint a Szabad Európa Rádióból származó információkra és a közép-európai országok hírügynökségeinek 1989-elÅ‘tti jelentéseire.


A dossziékat helyben lehet használni, illetve fénymásolatot lehet róluk készíttetni.
 

Végül az olvasók rendelkezésére áll egy jelentÅ‘s Folyóirat-gyűjtemény (több mint 350 címmel), francia, angol, olasz és magyar társadalomtudományi témában (magyar irodalmi folyóiratok is találhatók) ábécé sorrendben. Igyekszünk a gyűjteményekben elÅ‘forduló « hiányosságokat » pótolni. Teljes listát fogunk a kutatók rendelkezésére bocsátani. Természetesen ezt a gyűjteményt lehetÅ‘ségeink szerint, új példányok vásárlásával is bÅ‘vítjük.


FejtÅ‘ Ferenc személyes művét illetÅ‘en :

A Károlyi József Alapítvány létrehoz egy speciális gyűjteményt FejtÅ‘ Ferenc műveibÅ‘l, és dolgozik személyes archívumának osztályozásán. Ezek használata azonban csak egy Tudományos Bizottság elÅ‘zetes engedélyének megszerzése után válik lehetségessé. Az Archívum a személyes jegyzeteken, kézzel írt és gépelt műveken és cikkeken kívül magába foglalja FejtÅ‘ Ferenc művérÅ‘l megjelent sajtókommentárok gyűjteményét, valamint szakmai és magánlevelezését.


Egyéb archívum

Az Alapítvány Kolnai Aurél archívumát is Å‘rzi, mely még feldolgozásra vár. Az e munka iránt érdeklÅ‘dÅ‘ket szívesen fogadjuk és kérjük Å‘ket, forduljanak az Alapítvány fehérvárcsurgói vagy párizsi titkárságához.


Nyitva tartás: minden nap 10:00-17:00 megbeszélés szerint.

ElérhetÅ‘ségek:
Tel: +36 21 311 04 26 Fax: +36 22 578 081
 
e-mail: info@karolyikastely.hu
 
Könyvtár:
ElérhetÅ‘ségek:
Tel: +36 21 311 04 26 Fax: +36 22 578 081
 
e-mail: info@karolyikastely.hu
 
Angelica Károlyi
Kulturális igazgató
Ip tel: +36 21 311 04 23
e-mail: angelica@karolyikastely.hu
 
Laki Xénia
Könyvtáros
Ip tel: +36 21 311 04 26
e-mail: laki.xenia@karolyikastely.hu